Lamsankylan maakotkakoju talvella

Lämsänkylän maakotkakoju talvella