Saaksi lentaa kala kynsissa

Sääksi saalistaa Lämsänkylässä